zajęcia teatralne

Cykliczne, teatralne zajęcia warsztatowe opierające się na metodyce indywidualnej i zespołowej pracy. Podczas zajęć, dzieci i młodzież szczegółowo poznają zagadnienia związane z dykcją, emisją głosu, budową aparatu mowy, techniką oddychania, świadomością ciała. Służą temu ćwiczenia oddechowe, dykcyjne (w tym ćwiczenia z zakresu logopedii artystycznej) oraz ruchowe. Punktem centralnym zajęć jest praca nad warsztatem aktorskim w oparciu o etiudy teatralne, elementarne zadania aktorskie, pracę nad interpretacją tekstów prozatorskich, poetyckich oraz monologów. Efektem powyższych ćwiczeń i praktyki aktorskiej będą prezentacje sceniczne z udziałem uczestników warsztatów realizowane na przestrzeni jednego roku szkolnego.