zajęcia matematyczne

 

Matematyka  metodą  MathRiders

 

PROGRAMY:

 

MathRiders STARTER dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat

Sugerowana liczba zajęć w kursie: 32-36 lekcji, raz w tygodniu

Czas trwania lekcji: 30-40 minut

Ilość dzieci w grupie: od 4 do 8

Matematyka jest w muzyce, sporcie, kuchni, sklepie, w portfelu. Jej nauka może być przyjemna pod warunkiem, że nie jest nudno i powtarzalnie. Mózg dziecka aby się rozwijać potrzebuje stale wyzwań. Dobrego paliwa w postaci myślenia, rozwiązywania problemów, odkrywania.

Program MathRiders STARTER, który zachęca i inspiruje dzieci do nauki poprzez specjalnie dobrane aktywności. Poprzez zabawę dzieci ćwiczą i doskonalą swoje zdolności, sprawdzają i badają to, co zaczynają rozumieć.

Nabyte umiejętności w trakcie kursu:
Zajęcia rozwijają myślenie matematyczne, uczą analizowania i wyciągania wniosków.
Dziecko rozróżnia figury, potrafi liczyć, zna zasady sekwencyjności i potrafi je zastosować w praktyce. Zna podstawowe matematyczne prawidłowości i potrafi je wyrazić.

Roczny kurs opłata:
1000 zł
płatny w 10 ratach po 100 zł/miesiąc

 

MathRiders JUNIOR dla dzieci w wieku od 4 do 11 lat

Sugerowana liczba zajęć w kursie: 32-36 lekcji, raz w tygodniu

Czas trwania lekcji: 50-60 minut

Ilość dzieci w grupie: od 4 do 8

Materiały: 4 książki ucznia, zeszyty zadań domowych, zaawansowane karty pracy, płyta CD

 W trakcie zajęć nasi uczniowie sami odkrywają matematyczne prawa, co sprawia, że zaczynają wierzyć we własne umiejętności. Każda lekcja składa się z kreatywnych ćwiczeń i aktywności stymulujących umiejętności poznawcze i matematyczne. Podczas zajęć wykorzystujemy unikalne pomoce dydaktyczne do lekcji stworzone przez zespół matematyków, nauczycieli i psychologów poznawczych.

Nabyte umiejętności w trakcie kursu:

Uczniowie rozwijają umiejętności matematyczne oraz logicznego myślenia i wnioskowania.

Rozumieją pojęcia i teorie matematyczne adekwatne do wieku.

Nabywają umiejętności społeczne oraz uczą się pracować w grupie.

Roczny kurs opłata:
1540 zł
płatny w 9 ratach (I rata 260 zł, pozostałe 8 rat -160 zł)

 

MathRiders ADVANCED  dla młodzieży od 12 do 19 lat

Sugerowana liczba zajęć w kursie: 32-36 lekcji, raz w tygodniu

Czas trwania lekcji: 90 minut

Ilość dzieci w grupie: do 4

MathRiders zapewnia każdemu uczniowi zindywidualizowany program nauki oraz stały feedback, dając wiedzę niezbędną to uzyskania lepszych ocen w szkole.

Program przeznaczony jest dla wszystkich uczniów: tych z trudnościami i tych, którzy chcą dodatkowo rozwijać swoje umiejętności. Buduje wiarę we własne umiejętności matematyczne, uzupełnia braki i zapewnia wszechstronny rozwój matematycznego myślenia.

Zapewniamy uczniom bogate materiały edukacyjne zawierające setki dodatkowych ćwiczeń z różnych zakresów wiedzy matematycznej.

MathRiders to także kursy przygotowujące do ważnych egzaminów – 8 klasy i Matury.