o nas

Program zajęć naukowych prowadzonych w College Junior powstał w odpowiedzi na pytanie:  

„Czemu jest tak, że większość dzieci z wiekiem traci zainteresowanie zagadnieniami z zakresu nauk ścisłych”

Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym uwielbiają zajęcia z zakresu nauk ścisłych. Doświadczanie, eksperymentowanie i poznawanie świata budzi w nich ekscytację i ciekawość. Podejście to zmienia się w wieku 10 – 11 lat, gdzie większość uczniów uznaje, że chemia i fizyka są nudne, za trudne, po prostu nieinteresujące. 

Często zbyt duża ilość informacji teoretycznych, czysto książkowych, powoduje znudzenie u dzieci, co ma bezpośredni wpływ na koncentrację w czasie prezentowania danego zagadnienia w klasie szkolnej. 

Dzieci uwielbiają poznawać, a zagadnienia z nauk ścisłych są ciekawe, tajemnicze i zajmujące. Dlatego program zajęć naukowych w Junior College dla dzieci w wieku szkolnym został tak przygotowany, by w praktyce zaprezentować zagadnienia uwzględnione w Podstawie Programowej MEN.

Skupiliśmy się na stworzeniu otoczenia, w którym dzieci będą zaangażowane w odkrywanie i poznawanie na odpowiednim dla siebie poziomie, wykorzystując wiele zmysłów jednocześnie. Poprzez doświadczenia i eksperymenty wykonane samodzielnie lub w grupie rówieśniczej dzieci nabywają wiedzę i umiejętności społeczne w środowisku imitującym warunki akademickie.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.